Эмгек акы долбоорлору

Эмгек акылар жана башка ай сайын төлөнө турган төлөп берүүлөр, кызматкерлердин өздүк жеке банктык эсептерине ишкананын эсебинен накталай эмес берүү жолу менен жүргүзүлөт, анда көп сандагы накталай акча каражаттардын болушу ишканага кереги деле жок.

Эмгек акыларды таратып берүүчү күндөрү аны кайра санап чыгуу, бөлүштүрүү жана миллиондон ашык акчаларды таратып берүү, же жумуш аяктагандан кийин, жана ал аны күтө турууну абдан өтүнүп суранган,  ишкердик жолугушууга кеткен кызматкерди күтүү, ал эми кассада акча жок учурда, эсептен акчаларды накталайга айландырып, накталай акчалар толтурулган бир нече сумкалар менен жумуш ордуна кайра кайтуу же аймактык филиалдын кызматкерлерине эмгек акыларын таратып берүү үчүн накталай акчалары менен бир нече сумкаларды  башка аймакка 500 км. жол жүрүү боюнча абалдары көпчүлүк бухгалтерлерге тааныш. 

Эгерде, ушундай абалдар Сизге тааныш болсо, анда электрондук төлөм каражаттарын колдонууга өтүүнү Сизге сунуш кылабыз. Себеби эмгек акылар жана башка ай сайын төлөнө турган төлөп берүүлөр, кызматкерлердин өздүк жеке банктык эсептерине ишкананын эсебинен накталай эмес берүү жолу менен жүргүзүлөт, анда көп сандагы накталай акча каражаттардын болушу ишканага кереги деле жок. Ага жараша, накталай акчаларды транспортировкалоого, сактоого, инкассациялоого, коопсуздугун камсыз кылууга байланышкан проблемалар жоголот. Мында Эмгек акыны таратып берүү үчүн Сиз бир нече саатты жоготпойсуз. Сиздин ишкананын кызматкерлери өздөрүнүн акчаларын алуу үчүн көпкө кезек күтүп убара болбойт.

 

Кыргызстанда накталай эмес эсептешүүлөр системасы активдүү түрдө өнүгөт,  себеби бул экономиканын өнүгүү тенденцияларына туура келет. Ушул мезгилде «Алай Кард» базасындагы Эмгек акылык долбоорлору 350дөн ашык уюмдарда ийгиликтүү ишке киргизилген. 1997-жылдан берки топтолгон тажрыйбалар, каалаган сандагы кызматкерлердин саны менен болгон ишканаларда Эмгек акылык долбоорлорду ишке киргизүүгө мүмкүндүк берет.

 

 

«РСК Банк»тан  Эмгек акы долбоорлор бул: 

- Ишкананын бухгалтериясынын убакытын жана ресурстарын үнөмдөө,

- Акча каражаттарды башкарууну автоматизациялоо,

- Акча каражаттарды көзөмөлдөөнүн натыйжалуу механизмдердин түзүү, бул ишкананын финансылык бөлүгүнүн ишин жөнөкөйлөтүү,

- Накталай эмес эсептешүүлөргө өтүү,

- Алдыңкы технологияларды ишке киргизүү,

Кардар-ишкананын кызматкерлери үчүн кошумча мотивацияны ишке киргизүү.

 

Эмгек акылык долбоорлорду ишке киргизүү, бул төмөнкүдөй компаниялар үчүн өзгөчө кызыкгуу:

- кызматкерлердин чоң штаты бар,

- ресупбликанын башка аймактарында жайгашкан филиалдары жана өкүлчүлүктөрү,

- бир шаардын чегинде бир нече офистери бар,

- штаттан тышкаркы адистери бар, жана алыстатылып иштеген персоналы бар,

- мобилдүү персонал, кандайдыр бир аныкталган жумуш орду менен байланышпаган эмгек милдеттери,

- накталай эмес эсептешүү боюнча алдыңкы соодалык операцияга, ага жараша, эмгек акыларды төлөп берүү үчүн накталай каражаттардын жетиштүү суммасы жоктор, 

- жаңы технологияларды алдыңкы тажрыйбаларды ишке киргизүүчүлөр, жана көптөгөн башкалар үчүн өзгөчө кызыгыштуу.

 

уюмдардын кызматкерлеринин эмгек акы картага төө объектилерин түрүндө насыя ала алат. тындагы түрүндөгү насыялар - бул айлык акы карта кармоочулары үчүн шашылыш муктаждыктары үчүн керектөөчү насыя зор альтернатива бар.

 

Төө сиз картада каражат алып жатканда жазуусу төлөйт. Анын төө чек кандырып катары кыскарып, ал эми сиз жаңы мүмкүнчүлүктөргө ээ.

 

Төө айлык эмгек акынын 70% өлчөмүндө жүзөгө ашырылат. Насыя боюнча, комиссия төмөнкүчө чагылдырууга болот:

 

- Колдонулган суммасына күнүнө кепилдик уюмдун 0,083% менен;

 

- No кепилдик organizatsii- колдонулган суммасы боюнча күнүнө 0,095%;

 

Алгылыктуу пайыздык чен - күнүнө 0,09%;

Насыянын суммасы - орточо айлык эмгек акынын 100% га чейин;

Насыя мөөнөтү - чексиз.

акыркы жумуш күнүнө чейин иш жүзүндөгү карыздын өлчөмү үчүн кредиттер боюнча пайыздарды кошуп эсептөө.

 

 «РСК Банк» ААК өзүнүн кардарларына кызмат кылуу үчүн максималдуу жагымдуу шарттарды түзүүгө умтулат. Ушуга байланыштуу, биз жеке баасын сунуш кыла алат.

эмгек акы долбоорлорун иштеп чыгуу боюнча бардык суроолор боюнча төмөнкү номер боюнча кардарларды өзүнө тартуу үчүн бөлүмү менен байланышкыла:

+ 996 312 65 12 47