VISA Business

Visa Business карталары анча чоң эмес жана орто ишканаларда ар кандай күнүмдүк төлөмдөрдү жүргүзүү үчүн дайындалган.

VISA

Карта накталай эмес эсептешүүлөрдүн эл аралык төлөм куралы болуп саналат, бул Карта Кармоочунун эсебинин валютасына карабастан, дүйнөнүн каалаган өлкөсүндө ал келген өлкөнүн валютасында, анын Карта Кармоочусуна операцияларды жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.

VISA төлөм карталары боюнча тарифтери

Толугураак

Карталар адатта  командировкаларга, өкүлчүлүк чыгашаларга, офистик жабдыктар үчүн эсептерге, канцелярдык товарларга, программалык камсыздандырууларга карата чыгашаларды эсепке алуу үчүн, ошондой эле коммуналдык төлөмдөрдүн эсептерин эсепке алуу үчүн  колдонулат. Мындай система анча чоң эмес ишканалардын ээлерине чыгашалардын жеке жана ишкердик статьяларын бөлүштүрүүгө, ошондой эле  накталай акчалардын жүгүртүүсүн көзөмөлдөөгө мүмкүндүк берет, себеби транзакция үчүн акы аныкталган мезгилдин аягында гана жүргүзүлөт.

 

Visa Business карталарын кармоочулар бул карталарды, бүтүндөй дүйнө жүзү боюнча 170тен ашык өлкөлөрдө, 24 миллион соода түйүндөрүндө, анын ичинде  1 миллионго жакын банкоматтарда колдоно алышат.