Элкарт

«ЭЛКАРТ» төлөм картасы - магниттик технологияны пайдалануу менен жергиликтүү Улуттук карта. Карталар Кыргыз Республикасынын бардык аймагында тейленет.

Элкарт төлөм карталары боюнча тарифтер

Толугураак

«ЭЛКАРТ» төлөм картасы - жеткиликтүү, ишенимдүү, нак эмес төлөмдөр үчүн арналган коопсуз банктык продукт, эмгек акы, пенсия, жөлөк пул, ошондой эле мамлекеттик кызматтын ар кандай түрлөрү, салык төлөө, бажы алымдарынын жана камсыздандыруу төлөмдөрүнүн үчүн бюджетке төлөмдөр үчүн алуу жана башкалар.

«РСК БАНК» ААК өз кардарларына контаксыз Элкарт карталарын сунуштайт.

Элкарт контактсыз карталары тууралуу тарифтер бул жакта

Элкарт контактсыз карталары тууралуу көбүрөөк маалымат бул жакта