Элкарт- Пенсионердин картасы

Пенсионердин картасы – магниттик технология менен улуттук локалдык карта. Карталарды тейлөө Кыргыз Республикасынын бүткүл аймагында жүргүзүлөт.

Элкарт

«ЭЛКАРТ» төлөм картасы - магниттик технологияны пайдалануу менен жергиликтүү Улуттук карта. Карталар Кыргыз Республикасынын бардык аймагында тейленет.

Элкарт төлөм карталары боюнча тарифтер

Толугураак