Элкарт

«ЭЛКАРТ» төлөм картасы - магниттик технологияны пайдалануу менен жергиликтүү Улуттук карта. Карталар Кыргыз Республикасынын бардык аймагында тейленет.

Элкарт төлөм карталары боюнча тарифтер

Элкарт Социалдык картасы

Толугураак

«ЭЛКАРТ» төлөм картасы - жеткиликтүү, ишенимдүү, нак эмес төлөмдөр үчүн арналган коопсуз банктык продукт, эмгек акы, пенсия, жөлөк пул, ошондой эле мамлекеттик кызматтын ар кандай түрлөрү, салык төлөө, бажы алымдарынын жана камсыздандыруу төлөмдөрүнүн үчүн бюджетке төлөмдөр үчүн алуу жана башкалар.

Улуттук төлөм системасынын төлөм карталарын ЭЛКАРТ милдеттерин камылгаларга жана кызмат үчүн чекене төлөмдөр рыногунда эсептөөлөргө ылайык, накталай эмес эсептешүүлөрдү жүргүзүү үчүн зарыл азайтууга жардам жана жалпы калк менен аз камсыз болгон банктык кызмат көрсөтүүлөрдүн жалпы жеткиликтүүлүктү кеңейтүү керек аткарууга багытталган (акча каражаттарын түзүү, төлөмдөр жана кыска мөөнөттүү кредиттер) ЭЛКАРТ төлөм карталарын колдонуу аркылуу.

Элкарт төлөм картасы боюнча кызматтарды көрсөтүү ЭРЕЖЕСИ скачать