Карталардын жекече дизайны

Сиз каалаган бардык адамдар, балдар, ата-энелер, жаратылыш, экзотикалык пейзаждар - сиздин жүрөгүңүзгө абдан кымбат сүрөт эми Алай Кард банктык картасынын тышына жайгаштырылат.

«Алай Кард» төлөм карталары

«Алай Кард» системасы, Кыргызстандагы накталай эмес банктык төлөмдөрдүн алдыңкы системасы.
Азыркы учурда КРдин бардык аймактарындагы тейлөө пункттарынын санын 170 ашык банкоматтар жана POS-терминалдар түзөт.

Жеке жактар үчүн Алай Кард тарифтери

Юридикалык жактар үчүн Алай Кард тарифтери

Толугураак

Картаны жекече дизайны менен чыгаруу

«РСК Банк» ААК  жекече дизайны менен Алай Кард картасынын ээси болуу үчүн Сизге  бөтөнчө  мүмкүнчүлүктү сунуш кылат. Карта жаңы (инновациялык) технологиялардын колдонулгандыгынын аркасынан жаралган, картанын бүтүндөй бет жагы сиздин каалооңуз боюнча даярдалат.  

Сиз каалаган бардык адамдар, балдар, ата-энелер, жаратылыш, экзотикалык пейзаждар - сиздин жүрөгүңүзгө абдан кымбат сүрөт эми  Алай Кард банктык картасынын тышына жайгаштырылат.

Сиз өзүңүз тандагандыктан жекече дизайны менен карталар, анын дизайны калган бардык банктык карталардан айырмаланат.   Ал эми бардык калган жактары боюнча – бул кадимкидей эле карта: аны товарларды жана тейлөө кызматтардын акысын төлөө үчүн, накталай алуу жана акча салуу үчүн колдонсоңуз болот – бир сөз менен айтканда, сиз кадимки банктык картаңызды кандай колдонуп көнсөңүз, ошондой  эле колдоносуз.

Жекече дизайны менен картаны азыркы  учурда каалаган Алай Кард эсебине чыгарууга болот.

Жекече дизайны менен картаны чыгаруу үчүн төмөнкүлөр керек: 

  • Банктын каалаган бөлүмүнө келүү.
  • Жекече дизайны менен карта чыгаруу жөнүндө өз колу менен Арызды толтуруу.
  • Сүрөттү цифралык жабдыктан өткөрүп берүү.

 

Сүрөткө карата талаптар: Сүрөтү менен файл jpg форматында болушу керек.

Туурасы 1100 пикселден кем эмес.

Бийиктиги  650 пикселден кем эмес.

Уруксат берилген учурда дюймга 300 кем эмес.

 

Картага жекече дизайнды жайгаштыруу – 300 сом.

Алай Кард  системасында эсеп ачуу - 390 сом