«Алай Кард» базасындагы депозиттер

«Алай Кард» картасын колдонуучу РСК>БАНКтан депозит кызматы менен колдоно алат. Бул учурда Сиз картаны төлөм каражаты жана акча каражаттарды сактоо каражаты катары колдоно аласыз, ал эми Сиздин акча каражаттар сиз үчүн иштейт. Эсептеги каражаттардын калдыгына, депозиттин тандалган түрүнө жараша, пайыздар эсептелет.

«Алай Кард» төлөм карталары

«Алай Кард» системасы, Кыргызстандагы накталай эмес банктык төлөмдөрдүн алдыңкы системасы.
Азыркы учурда КРдин бардык аймактарындагы тейлөө пункттарынын санын 170 ашык банкоматтар жана POS-терминалдар түзөт.

Жеке жактар үчүн Алай Кард тарифтери

Юридикалык жактар үчүн Алай Кард тарифтери

Толугураак

«Алай Кард» базасындагы депозиттер

«Алай Кард» картасын колдонуучу РСК>БАНКтан депозит кызматы менен колдоно алат. Бул учурда Сиз картаны төлөм каражаты жана акча каражаттарды сактоо каражаты катары колдоно аласыз, ал эми Сиздин акча каражаттар сиз үчүн иштейт. Эсептеги каражаттардын калдыгына, депозиттин тандалган түрүнө жараша, пайыздар эсептелет.

«Талап боюнча төлөнүүчү Алай Кард» аманаты

Сиз карта менен колдоно аласыз, ал эми эсептеги каражаттардын калдыгына жылдык 3% эсебинде пайыздар эсептелет (2018 жылдын 26 марттан баштап 0% пайыздык чен менен эсептелет). Пайыздар бир жылда бир жолу төлөнөт. Сактоо мөөнөтү чексиз, минималдуу калдык 100 сомду түзөт.

«Алай Капитал плюс» аманаты

Карточканы, каражаттарды топтоо катары да, төлөм каражаты катары да колонууну каалагандар үчүн аманаттын идеалдуу түрү болуп саналат. Пайыздардын схемасы – универсалдуу: мөөнөттүү депозиттин жана «талап боюнча төлөнүүчү» депозиттин артыкчылыктарын бириктирүү. Сиз өзүңүздүн картаны төлөм каражаты катары колдоно аласыз, эсепти керектүү көлөмдө толуктай аласыз жана акча керек учурда, ошол эле учурда топтоо маанисин сактоо менен «РСК Банктын» сизга жакын жайгашкан тейлөө түйүнүнөн акча каражаттарды ала аласыз. Эсептеги каражаттардын калдыгына пайыздар эсептелет. Сиз карточка менен колдоносуз, ал эми Сиздин акчалар Сизге жана Сиздин үй-бүлө үчүн иштей берет. Аманат боюнча сактоо мөөнөтү 3 айдан 36 айга чейинки мезгилди түзөт, пайыздык чени мөөнөтүнө жараша болот  жана жылдык 1 ден 9 % түзөт.

Аманаттын мөөнөтүнө жараша сомдук эсепке эсептеле турган пайыздар

Аманаттын мөөнөтү, айлар менен 

Эсептеле турган пайыздар (жылдык)

3 айга

жылдык 1 %

6 айга

жылдык 3 %

9 айга

жылдык 3,25 %

12 айга

жылдык 5,5 %

18 айга

жылдык 6 %

24 айга

жылдык 6,5 %

36 айга

жылдык 7,5 %

 *азыркы учурда, аманаттарды ачуу токтотулган

Аманаттын мөөнөтүнө жараша валюталык эсепке эсептеле турган пайыздар.

Аманаттын мөөнөтү, айлар менен

Эсептеле турган пайыздар (жылдык)

3 айга

жылдык 0 %

6 айга

жылдык 0.5 %

12 айга

жылдык 1.5 %

24 айга

жылдык 2 %

*азыркы учурда, аманаттарды ачуу токтотулган

Пайыздарды эсептөө ай сайын жүргүзүлөт.

Аманаттын түрү – мультивалюталык, эсепти бир валютада, же эки валютада бир эле убакта ачууга болот.

Төмөндөгүс калдык: 

сомдук эсепте 15 миң сомду,

валюталык эсепте АКШнын 1000 долларын түзөт.

Жайгаштырылган каражаттарга ай сайын пайыздар эсептелет жана депозиттин суммасына кошулат (капиталдаштырылат). Ага жараша депозиттин суммасы көбөйөт, жана пайыздар көбөйгөн суммага эсептелет — Сиздин акчалар геометриялык прогрессияда өсөт. 

Эсеп ачуу – акысыз.

«Алай Кард Балалык плюс» аманаты

Жылдык 12% чейин максималдуу пайыздык чендери менен жана аманаттын эркин мөөнөтү менен болгон депозит. Депозит 6, 9, 12, 18, 24, 36, 60 айларга чейинки мөөнөткө жайгаштырылат. Эсепке кошуп акча салууга, эсептен акча чыгарып алууга, соода-сервистик түйүндөрдө колдонууга жана ошол эле учурда топтоо жана калдыктарга пайыздарды эсептөө касиетин сактайт.

 

Аманаттын мөөнөтү, айлар менен

Эсептеле турган пайыздар (жылдык)

6 ай

0 %

12 ай

5 %

24 ай

7 %

36 ай 

8 %

60 ай

9 %

 

Эсеп ачуу акысыз.

Биринчилик мүчөлүк акчанын минималдуу суммасы — 5 000 сом.

Жайгаштырылган каражаттарга пайыздар, ар бир айда эсептелет жана депозиттин суммасына кошулат (капиталдаштырылат). Ага жараша депозиттин суммасы ай сайын көбөйөт, жана көбөйгөн сандарга да пайыздар эсептелет – сиздин акчалар геометриялык прогрессияда өсөт. 

Аманаттын түрү – талап боюнча төлөнүүчү (универсалдуу).

«Алай кард капитал» аманаты

Аманаттын мөөнөтүнө жараша сомдук эсепке эсептеле турган пайыздар:

Аманаттын мөөнөтүнө,

айлар менен

Эсептеле турган пайыздар (жылдык) %

Сом менен

3 айга

1,0%

6 айга

3,0%

9 айга

3,5%

12 айга

6,0%

18 айга

6,5%

24 айга

7,5%

36 айга

8,5%

*азыркы учурда, аманаттарды ачуу токтотулган

 

Аманаттын мөөнөтүнө жараша валюталык эсепке эсептеле турган пайыздар.

Аманаттын мөөнөтүнө,

айлар менен

Эсептеле турган пайыздар (жылдык) %

 Доллар менен

3 айга

0,0%

6 айга

0,0%

12 айга

0,1%

24 айга

0,2%

*азыркы учурда, аманаттарды ачуу токтотулган

Пайыздарды эсептөө ай сайын жүргүзүлөт.