Алай Трансфер

«Алай Трансфер» - Алай Кард картасынан башка картага Банктын өзүн-өзү тейлөөчү жабдыктарынан акча каражаттарды которуунун ыңгайлуу жаңы ыкмасы. «Алай Трансфер» акча которуусу, досторуңуздун же туугандарыңыздын карталарына эсептерин дароо толуктоого мүмкүнчүлүк берет.

«Алай Кард» төлөм карталары

«Алай Кард» системасы, Кыргызстандагы накталай эмес банктык төлөмдөрдүн алдыңкы системасы.
Азыркы учурда КРдин бардык аймактарындагы тейлөө пункттарынын санын 170 ашык банкоматтар жана POS-терминалдар түзөт.

Жеке жактар үчүн Алай Кард тарифтери

Юридикалык жактар үчүн Алай Кард тарифтери

Толугураак

«Алай Трансфер» боюнча акча каражаттарды которуу

Банктын жумуш күнү аяктагандан кийин өзүңүздүн жакындарыңызга же досторуңузга акча жөнөткүңүз келеби?

«РСК Банк» ААК Алай Кард банктык карталарын кармоочуларына ыңгайлуу жаңы «Алай Трансфер» кызматын көрсөтөт.

«Алай Трансфер» - Алай Кард картасынан башка картага Банктын өзүн-өзү тейлөөчү жабдыктарынан акча каражаттарды которуунун ыңгайлуу жаңы ыкмасы. «Алай Трансфер» акча которуусу, досторуңуздун же туугандарыңыздын карталарына эсептерин дароо толуктоого мүмкүнчүлүк берет.

Нускама:

«Алай Кард» картасын (чип жагы үстүндө жана алдыга карай) банкоматтын карта салгычына же Cash-in жабдууларына салыңыз. Банкоматтын экранында тартылган сүрөттө. Жогорку «ТИЛ ТАНДОО» деген сапта, андан аркы түшүндүрүүлөр кайсы тилде чыга тургандыгын көрсөтөт. Сиз тарабынан тандалып алынган тили менен андагы жаача ага көрсөтүп турган экрандагы катар кнопканы басуу керек. Картаны киргизүүдөн жана тилди тандоодон кийин Сиз ПИН-кодду киргизишиңиз керек.

Монитордун алдында жайгашкан цифралары менен (ПИН-клавиатура) кнопкаларды тандоо керек. Сиз цифраларды терип алгандан кийин экранда **** белги пайда болот. Монитордон оң жактагы «Улантыңыз» («Продолжить») жазуусунун каршысындагы кнопканы басыңыз.

 

«Эсептер жана которуулар» («Счета и переводы») жазуусунун каршысында, монитор менен катар жайгашкан кнопканы басуу менен «Эсептер жана которуулар» («Счета и переводы») режимин тандап аласыз. Кийинки терезеден «Картадан картага которуу» («Перевод с карты на карту») функциясын тандаңыз.

 

Андан кийин Сиз өзүнүздүн эсептен башка эсепке накталай эмес акчаларды которууну каалаган картанын номерин киргизишиңиз керек. Андан кийин улантыңыз жана кийинки терезеден сумманы киргизесиз.

 

Көрсөтүлгөн сумма туура экендигин текшергенден кийин «Улантыңыз» («Продолжить») кнопканы басыңыз жана чекти алыңыз.

 

Куттуктайбыз! Сиз акча каражаттарды ийгиликтүү котордуңуз.

 

 

****************************************